Tuesday, 13 November 2012

दिवाळी

दिवाळीचा दिवा अंगणी लागावा..
प्रकाशाने त्याच्या आसमंत उजळावा..

समृद्धीचे तेज परसदारी जावे..
लक्ष्मिचे पैंजण दारोदारी वाजावे..

वरदहस्त राहो धन्वंतरीचा
नरकासुर जळो अज्ञानाचा..

अशी व्हावी दिवाळी सान थोर सर्वांची
स्वल्प हि प्रार्थना देवा कल्याणीची ..


~~** कल्याणी **~~