Saturday, 3 March 2012

लेखणी

कवितेच्या शब्दांनी एकदा,
मनाची चोरी केली..
जपून ठेवलेली एक भावना,
कागदावर आणून ठेवली..
लेखणी मात्र हुशार होती,
तिने लगेच ती खोडली..
मनाची एक चोरी अशी,
मनातच दडून राहिली ..!