Monday, 23 January 2012

आठवण

आठवणींच्या गावात जेव्हा जेव्हा जाईन मी
तुझ्या दारी क्षणभर तरी पावले माझी थांबतील... !

जाता जाता वेचीन फुले .. तुझ्या अंगणातल्या प्राजक्ताची...,
वाट माझी सुगंधी तीच फुले करतील..!

- कल्याणी